Mocca Expertisecentrum Cultuuronderwijs Amsterdam begeleidde de Amsterdamse basisscholen De Notenkraker, Wereldwijs en Alphons Laudy bij het behalen van het predikaat CultuurProfielSchool. Een CultuurProfielSchool garandeert de integratie van cultuuronderwijs in het lesprogramma van alle groepen van een basisschool. De drie scholen horen bij de eerste lichting van de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De Notenkraker, Wereldwijs en Alphons Laudy doorliepen het traject met Mocca Expertisecentrum Cultuuronderwijs Amsterdam vanaf mei 2016.

De Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO).
De Vereniging CultuurProfielScholen is een landelijk platform dat is opgericht in 2016 en ondersteunt leden en aspirant-leden bij het formuleren van een visie en beleidsplan voor cultuuronderwijs. Samenwerking van leden onderling en met de culturele omgeving stellen aangesloten scholen in staat om een hoog niveau van cultuuronderwijs aan te bieden met als doel kinderen goed uit te rusten voor de toekomst. 

Amsterdam Scholennetwerk voor (aspirant)CultuurProfielScholen
Vanaf 2016 zette Mocca een netwerk voor (aspirant)CultuurProfielScholen op samen met het landelijk steunpunt voor de Vereniging CultuurProfielScholen en met Plein C in Haarlem. De Notenkraker, Wereldwijs en Alphons Laudy zijn de eerste Amsterdamse basisscholen uit dit netwerk die toetreden als volwaardig en erkend lid van de VCPS-PO.

Ook Cultuurprofielschool worden? Neem contact met ons op via info@mocca-amsterdam.nl of 020-6209567