Met het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie spreekt de gemeente Amsterdam de ambitie uit om voor elk Amsterdams kind gedurende de gehele basisschoolperiode gemiddeld per week drie uur cultuureducatie in leerlijnen mogelijk te maken.

De gemeente geeft prioriteit aan de opzet van leerlijnen voor één uur muziekeducatie, één uur beeldend onderwijs/cultureel erfgoed en één uur vrije ruimte en heeft daarvoor financiële middelen geoormerkt. In 2011 is een start gemaakt met een pilot voor muziekeducatie in samenwerking met de samenwerkende muziekinstellingen en Mocca.

Ga naar www.basispakketamsterdam.nl voor alle informatie over het Basispakket. Of bel (020-6209567) of mail Mocca (info@mocca-amsterdam.nl) met uw vragen over cultuureducatie en het Basispakket, daar zijn we voor!

Bent u op zoek naar de Raamleerplannen die Mocca heeft ontwikkeld voor verschillende disciplines? Klik dan hier.