Het CmK zet zich in voor goed cultuuronderwijs waarbij kinderen plezier hebben en tegelijkertijd belangrijke vaardigheden leren. Leerlingen die in aanraking komen kunst en cultuur leren hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. Zo helpt Cultuuronderwijs kinderen zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. In Amsterdam is Mocca penvoerder van CmK in Amsterdam.

Verlenging regeling CmK: extra cultuureducatie-geld voor periode 2017-2021 voor LeerlijnenLabs
Voor de periode 2017-2021 is er vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) geld beschikbaar voor scholen om te besteden aan partnerschappen binnen een LeerlijnenLab met een focus op theater, dans, filmeducatie en digitale media en op erfgoed, burgerschap en identiteit. In dezelfde periode verschuift, bij de totstandkoming van cultuureducatieve programma’s, de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen van vraaggestuurd naar dialooggestuurd. In allianties werken instellingen en scholen nauw samen en ontwikkelen in samenspraak programma’s die leerlingen ruimte geven voor persoonsontwikkeling en een cultuurbeleving die zij voor altijd met zich meedragen.

Hoe werkt het?
Met een LeerlijnenLab nemen kinderen deel aan culturele activiteiten in een doorlopende leerlijn binnen een bepaalde discipline of een leerlijn die vakoverstijgend, vakintegrerend of mulidisciplinair is. Voor iedere school is tot 3500 euro voor uitvoering beschikbaar en er is budget voor teamtrainingen en specifieke scholing. Een teamlid van Mocca adviseert uw school tijdens de zoektocht om concreet invulling te geven aan cultuuronderwijs, waarbij de inhoudelijke kwaliteit en praktische uitvoering centraal staan. Er is volop aandacht voor didactische en pedagogische aspecten, voor optimale samenwerkingsvormen tussen de school en cultuuraanbieders en voor het bewaken van de artistieke kwaliteit.

Contact
Ontvang ook voor uw school financiële ondersteuning via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie bij het opzetten van een doorgaande leerlijn samen met culturele instellingen en kunstenaars.  Neem contact op met uw accountmanager bij Mocca op nummer 020-6209567. Wij helpen u graag verder.

Op facebook en twitter delen we regelmatig inspirerende Labs en good practices. Volg ons op www.facebook.com/moccaamsterdam/ en twitter.com/MoccaAmsterdam.