Dagvoorzitter Gieslaine Guardiola vroeg de aanwezigen tijdens het plenair van de werkconferentie speciaal onderwijs twee dingen op te schrijven die essentieel zijn voor cultuuronderwijs voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Wij hebben de aanbevelingen per thema geclusterd.  

Middelen
Tijd (tijd om te werken en te ontdekken, het inplannen van tijd voor overleg, reflectie en evaluatie met leerkracht en aanbieder):
Ruimte
Voldoende financiële middelen, geld
Extra handen
Faciliteiten

Deskundigheid
Goede vakdocenten die op maat kunnen werken|
Een open mind bij de cultuurpartner
Docenten goed voorbereiden
In mogelijkheden denken
Op maat werken

Cultuurbezoek
Bezoek buiten school aan kunstinstelling/atelier mogelijk maken
De parels in de stad bezoeken
Lokaal blijven
Erfgoed en identiteit bij musea opzoeken > ook relatie met dit soort instellingen

Programma voor speciaal onderwijsleerlingen
Vaste opbouw van een les, structuur die elke keer terugkomt
Veel afwisseling binnen de les, CI4 leerlingen kunnen maar kort hun aandacht richten
Begin altijd met: introductie met beeldend verhaal, iedere les weer ook bij zelfde project
Evaluatie, liefst even na iedere les als het lukt, anders na project

Participatie en talentontwikkeling
Kinderen via kunst laten meeDOEN
Dat speciaal onderwijs kinderen kunnen uitblinken naast de beperkingen die ze hebben (cluster 4 kinderen)
Ontdekken en ontwikkelen
Eigen inbreng, originaliteit
Niet alleen leuk/mooi resultaat, maar ook fouten maken mag. Proces is er niet alleen voor resultaat
Talent ontwikkeling (cluster 4 kinderen)

Aandacht en mindset
Ieder kind mag er zijn (aandacht per persoon)
Goed kijken en luisteren, geduld hebben
Erkenning & waardering

 

Leef!