Scholen hebben zelf de keus, hoe en wanneer cultuureducatie wordt ingezet en de overheid stelt gelden beschikbaar om het aanbod van cultuureducatie gevarieerd te houden en zich verder te laten ontwikkelen.

Voucherbeheer

In Amsterdam is er een rechtstreeks budget voor de scholen en culturele instellingen en kunstenaars. Via Voucherbeheer Amsterdam wordt een totaal van 1,4 miljoen euro aan scholen verstrekt. Voucherbeheer Amsterdam beheert het voucherbudget dat door de gemeente Amsterdam jaarlijks beschikbaar wordt gesteld. Elke Amsterdamse basisschool en school voor VMBO (groep 1+2) heeft op de site een eigen domein met daarin een budget. Dit budget wordt door de gemeente elk jaar opnieuw vastgesteld. De verdeling van het budget vindt plaats per school per leerling. Elke school kan dit budget besteden aan cultuureducatieve activiteiten.

CJP Cultuurkaart

Een CJP-kortingspas voor middelbare scholieren. Met de kaart krijgt de leerling korting op cultuur en bij veel winkels. De school kan meedoen met de CJP Cultuurkaart door voor alle leerlingen CJP Cultuurkaarten aan te vragen. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk jongeren gebruik blijven maken van het beschikbare culturele tegoed en de culturele voordelen.

Kijkt u voor meer informatie op de website van CJP Cultuurkaart.

De Regeling versterking cultuureducatie PO

De Regeling versterking cultuureducatie PO verviel na schooljaar 2011-2012. Vanaf 2012-2013 tot en met 2015-2016 worden de middelen van de regeling opgenomen in de prestatiebox, in het kader van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.

Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020

Via de Regeling prestatiebox po ontvangen scholen vanaf 1 augustus 2015 jaarlijks ca. 11,64 euro per leerling voor cultuureducatie. Ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) ontvangen dit bedrag. Het vergoedingsbedrag wordt berekend op grond van het aantal leerlingen van een school. Deze regeling treedt in werking met ingang 1 augustus 2015 en vervalt met ingang van 1 augustus 2025.

Jongerencultuurfonds

Dansen, muziek maken of toneelspelen, dat wil toch ieder kind! Helaas is dat niet voor alle kinderen mogelijk omdat hun ouders hier niet genoeg geld voor hebben. Het Jongerencultuurfonds betaalt het lesgeld. Het Jongerencultuurfonds geeft deze kinderen een kans. Ontwikkeling van talent moet immers voor alle kinderen mogelijk zijn. Het Jongerencultuurfonds richt zich specifiek op Amsterdamse jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Jaarlijks helpt het Jongerencultuurfonds meer dan  800 kinderen. Het Jongerencultuurfonds betaalt de contributie / het lesgeld voor één culturele activiteit per jaar. Voor alle aanvragen geldt dat de ouders niet genoeg geld hebben om de gewenste culturele activiteit zelf te betalen. Ga snel naar aanvragen dan kan een kind binnen een maand nog beginnen (check wel eerst even de spelregels).