Minimaal twee uur cultuuronderwijs per week is op Amsterdamse basisscholen de standaard geworden. Daarmee loopt Amsterdam landelijk voorop. Hoe maak je als stad ook de kómende jaren het verschil op het gebied van kunsteducatie en cultuurparticipatie, om zo gezamenlijk bij te dragen aan identiteitsontwikkeling én sociale cohesie?

Kunsteducatie en cultuurparticipatie op de politieke agenda
Cultuur is onmisbaar voor de brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming van jonge mensen. Door goede kunsteducatie maken leerlingen kennis met diverse culturele uitingen, leren ze samenwerken, zich te uiten en te presenteren, kritisch te reflecteren én ze ontwikkelen empathie. Om 0-18-jarigen gelijke ontwikkelkansen te geven en de tweedeling in de stad tegen te gaan, is een cultuurrijke leer- en leefomgeving nodig. Zoveel kinderen, zoveel culturen. Als kinderen elkaars cultuur leren kennen en herkennen, vormt dat Amsterdamse kinderen tot gezamenlijke dragers van de toekomstige stad.

Amsterdam heeft al veel bereikt. De vraagsturing, de leidende rol van scholen in de samenwerking met culturele partijen, ingezet door een breed gedragen initiatief van D66 en PvdA in 2005, heeft in twaalf jaar gezorgd voor gedegen cultuuronderwijs op bijna alle Amsterdamse scholen. De afgelopen vier jaar zijn scholen vertrouwd geraakt met gratis muziekles en is minimaal twee uur cultuuronderwijs per week op Amsterdamse basisscholen de standaard geworden. Daarmee is Amsterdam landelijk koploper.

Hoe?
Hoe maak je als stad ook de kómende jaren het verschil op het gebied van kunsteducatie en cultuurparticipatie, om zo gezamenlijk bij te dragen aan identiteitsontwikkeling én sociale cohesie?

Zo!
Deze punten kunt u als politieke partij op de agenda zetten, en natuurlijk in het verkiezingsprogramma:
* Aandacht voor cultuur voor leerlingen in het vmbo; dat is al ruim 50% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs;
* Aandacht voor speciaal onderwijs; dan regel je cultuuronderwijs voor bijna 10.000 leerlingen in Amsterdam.
* Sturing via bestaande gemeentelijke subsidies op inclusie en diversiteit in programmering en het toepassen van de code culturele diversiteit.
* Stimuleren van cultuurparticipatie van kinderen in de buitenschoolse uren, door samenwerking van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, welzijnsorganisaties, wijk- en buurtcentra.
* Beleidsmatige samenhang tussen kunsteducatie, sport, techniek en mediawijsheid.
* Betaalbare, bereikbare en geschikte accommodaties in alle wijken voor lessen; zelf kunnen oefenen en presenteren; voor zowel 18- als 18+.
* Belonen van allianties en samenwerking binnen het culturele veld.
* Jongeren zelf een stem geven.