14CB18

Mocca verbindt kinderen en cultuur. We brengen scholen en het culturele veld samen en zorgen voor betekenisvol cultuuronderwijs voor alle Amsterdamse kinderen.

Zo kunnen kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten. Cultuuronderwijs is onmisbaar.

Cultuur verrijkt kinderen.

 

Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs. Mocca brengt verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie met de MoccaAcademie en zorgt voor de inhoudelijke en praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Daarnaast worden scholen ondersteund met de inzet van deskundigen voor leerlijnen muziek, erfgoed, dans, drama en beeldend onderwijs en coördineert Mocca de Cultuurbus Amsterdam. Door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is er via Mocca een financiële impuls beschikbaar voor scholen die leerlijnen willen opzetten.

Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt Mocca ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor haar taken in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

 


Raad van Toezicht
Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) heeft een bestuursmodel met een directeur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

De heer Dirk Houtgraaf (Hoofd kennisuitwisseling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De heer Carlo Pedroli (Rector Openbaar Lyceum Zeist)

De heer Norbert Smulders (Interim projectmanagement van vastgoedprojecten)

Mevrouw Vera Arents (Lid MT, Teamleider MO, Asvo-school Amsterdam)

De leden van de Raad van Toezicht worden niet bezoldigd voor hun toezichthouderschap. Mocca volgt de Cultural Governance code en de Code Culturele Diversiteit.