Waarom ‘Inside of the Box’ denken creatiever is. 

 

 

De wereld van nu ziet er anders uit dan vijftig jaar geleden. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Alle basisscholen moeten daarom W&T in 2020 structureel aanbieden in hun onderwijsprogramma. Voor wie nu verschrikt denkt ‘Daar is toch helemaal geen tijd voor!’, geen zorgen, het hoeft niet als apart vak. ‘Liever nog’, zeggen kennismakelaars Heidi van Cuijk en Roel Spits van de gemeente Amsterdam, ‘maak je een verbinding met andere vakken en domeinen’. De kennismakelaars W&T ontmoeten ruim 30 leerkrachten en cultuureducatoren tijdens de eerste PO-meetup voor onderwijs en cultuur in de Gele Pomp in Amsterdam Noord. Tijdens een presentatie en opdrachten gingen ze dieper in op de voor de hand liggende verbinding  tussen wetenschap en technologie en kunst en cultuur.


Ontwerpend Leren

Hoe pas je W&T in binnen een ander domein? Door uit te gaan van ontwerpend leren. Dit betekent een duidelijke verandering ten opzichte van het onderwijs van vroeger, waarin ambachtelijk werken en functionaliteit voorop stond. Binnen het vak techniek was een boot een boot. Als de leerlingen het ‘recept’ volgde dan produceerden ze allen dezelfde functionele boot. In de huidige invulling maken we een verschuiving  van techniek naar technologie en daarmee van functionaliteit naar innovatie. Je kunt een boot op verschillende manieren maken oftewel er is meer dan één oplossing voor een probleem. En die oplossing is ook niet eens het belangrijkste. Het proces en het stimuleren van de nieuwsgierigheid, creativiteit en de juiste houding bij de leerling staan voorop. Deze moderne invulling vind je ook bij kunst en cultuur. Goed of fout bestaat niet. De kinderen hoeven niet meer allemaal hetzelfde werkje te maken. Leerkrachten stimuleren authenticiteit, creatief denken en het verbeelden van ideeën. Een verbinding tussen wetenschap en techniek en kunst en cultuur is daarom heel vanzelfsprekend.

Van Gogh Fietspad, Kinetische strandbeesten en muziekmachines; Inspirerende voorbeelden
Maar hoe ziet deze verbinding eruit? Mooie voorbeelden van overlappingen zijn de strandbeesten van Theo Jansen, de muziekmachines van Jean Tinguely en het fietspad geïnspireerd op The Starry Night van Vincent Van Gogh, van Designer Kunstenaar Daan Roosegaarde. Ook de deelnemers aan de PO- Meetup denken na over mogelijke verbintenissen. In drietallen werken de leerkrachten en cultuureducatoren aan het samenbrengen van de twee domeinen. Een groep die brainstormt over de combinatie beeldende vorming en temperatuur ziet een overlap in warmtescans en ijssculpturen. De combinatie magnetisme en taal en spel leidt tot een eerste idee over rijmwoorden die je magnetisch aan elkaar kunt klikken, of juist niet, zoals woorden ook kunnen aantrekken en afstoten. De muziek en elektriciteitgroep komt op het idee muziek te maken met verschillende elektrische apparaten.

 

Waarom ‘in the box’ denken creatiever is
Door eerst te divergeren (veel creatieve oplossingen aandragen) en daarna te convergeren (de beste keuzes selecteren) kom je tot innovatieve oplossingen voor bestaande problemen. Heidi: “Eigenlijk leer je kinderen ‘In the Box ‘te denken. Dat is veel creatiever dan ‘out of the box’ denken. Bij ‘Out of the box’denken is alles mogelijk, maar in de box zijn er voorwaarden of eisen waaraan een idee moet voldoen. Een boot moet door hoge golven kunnen, een raket moet rekening houden met de zwaartekracht. Het vraagt je dus eigenlijk om innovatiever te denken.”

Hoe geef je W&T concreet een plek?
Kijk naar wat je al doet en hoe je wetenschap en technologie hierin kunt passenRoel:’Onderzoekend leren kun je overal toepassen, van de onderbouw tot de bovenbouw. Als bovenbouwers over de Romeinen leren, kunnen ze onderzoeken hoe je zo’n fort of een brug eigenlijk bouwt. Kleuters maken dan bijvoorbeeld een stuwmeer in de zandtafel. Als er een kerstbal uit de boom valt kun je met de klas onderzoeken: Hoe breekt die kerstbal eigenlijk? Misschien gooi je er nog een stuk.

 

De uitdaging: To infinity and beyond!
Yorrick en Daan van de Gele Pomp bedachten een mooie uitdaging voor de meetup deelnemers om de nieuwe kennis toe te passen.  ‘Maak iets dat de lucht in gaat. Het beschikbare materiaal: lege petflessen, duck tape en elastiek. Nieuwe samenwerkingen en veelbelovende theorieen leidden tot hoopvolle lanceringen en trotse gezichten. In no time was het een drukte van jewelste in het ‘luchtruim’ rond de Gele Pomp.

Maak een vrijblijvende afspraak met de kennismakelaars W&T
Een geslaagde eerste PO meetup, met leerkrachten én cultuureducatoren, veel relevante en praktische informatie en deepen waar de deelnemers direct mee aan de slag kunnen. Een mooie eerste stap naar het structureel aanbieden van wetenschap en technologie en het verbinden met kunst en cultuur. Voor meer informatie over de kennismakelaars W&T van de gemeente Amsterdam, de beschikbare subsidie (10.000) of het maken van een vrijblijvende afspraak,  ga naar www.amsterdam.nl/jongeontdekkers

denken graag mee met scholen om te zien hoe ze wetenschap en technologie in de huidige lessen een plek kunnen geven zonder hiervoor extra 45 minuten vrij te hoeven maken. Scholen kunnen vrijblijvend een afspraak maken. De kennismakelaars helpen scholen bij het zo scherp mogelijk formuleren van een concrete ondersteuningsvraag – om W&T in hun onderwijs verder vorm te geven. De vraag wordt neergelegd bij een poule van twaalf aanbieders die er een maatplan op schrijven. Samen kijken ze naar welke aanbieder het beste plan heeft geschreven en die wint de opdracht.  De gesprekken zijn kosteloos, ook als een school besluit om niet deel te nemen.