LeerlijnenLab 14e Montessorischool De Jordaan.

De leden van de Kwaliteitsraad voor het Basispakket, landelijke experts in cultuureducatie, hebben het functioneren van het Basispakket onderzocht. De uitkomsten van het rapport zijn positief. Een bijbehorende film illustreert hoe goed het gaat.

We geven u een preview van een tweede onderzoek, het nog te verschijnen evaluatierapport van DSP-groep in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Er is nog veel werk te doen, maar we zijn blij deze positieve resultaten te kunnen delen.

Een samenvatting van de uitkomsten en aanbevelingen van beide rapporten:

Uitkomsten:

  1. Scholen zijn zeer tevreden over het Basispakket.
  2. Scholen zijn zeer tevreden over advisering Mocca.
  3. Het merendeel van de culturele instellingen zien de positieve effecten van nieuwe opdracht Mocca.
  4. Op 80% van de scholen voor primair en speciaal onderwijs wordt wekelijks lesgegeven in verschillende kunstdisciplines.
  5. 90% van de scholen maakt gebruik van de vakleerkracht cultuur.
  6. Vrijwel alle scholen (297) gebruiken de vouchers (digitaal tegoed van €22 per leerling), waaronder 44 vmbo/praktijkscholen.
  7. 93% van de scholen maakt gebruik van het gratis vervoer van de Cultuurbus en -boot.

Aanbevelingen:

   1. Continueer de gratis muziekles.
   2. Twee doorgaande leerlijnen is al veel, een alternatief is één brede multidisciplinaire leerlijn.
   3. Beschrijf het (leer)effect op de leerlingen.
   4. Stimuleer samenhang in de coaching en betrek de opleidingen.
   5. Verbind po met het vmbo en praktijkonderwijs.
   6. Maak het Basispakket zichtbaar.
   7. Wees alert op nakoming van de afspraken in het convenant.
   8. Meer betrokkenheid van schoolbesturen geeft meer duurzaamheid.

   

Preview evaluatierapport Cultuureducatie Amsterdam, Tussenevaluatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie (DSP, februari 2018)

 

Lees hier het onderzoek.

gemeente amsterdam logo