1 – Schrijf een cultuuronderwijsplan Gebruik deze handreiking als u van plan bent om een beleidsplan voor cultuuronderwijs op uw school te schrijven. Dit voorbeeldbeleidsplan laat zien welke onderdelen allemaal van belang zijn in een beleidsplan.

2 – TIPS voor het schrijven van een cultuuronderwijsplan Bent u bezig een beleidsplan voor cultuuronderwijs te schrijven? Gebruik deze 12 tips om u hierbij te helpen.

3a – Maak een begroting en betaaloverzicht, toelichting Voordat u de begrotings- en betalingspagina hieronder gaat gebruiken om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven voor cultuuronderwijs, lees eerst deze toelichting door. Dit helpt u om de pagina op de juiste manier te gebruiken.

3b – Maak een begroting en betaal overzicht Deze Excel begrotings- en betalingspagina is te gebruiken om de inkomsten en uitgaven voor cultuuronderwijs bij te houden. Het voorkomt dat u tijdens het schooljaar voortdurend alle uitgaven bij elkaar moet optellen en van je budget moet aftrekken.

4 – Voorbeeld enquête cultuuronderwijs voor het team Deze enquête is te gebruiken om snel duidelijkheid te verkrijgen over wat leerkrachten van het cultuuronderwijs op hun school vinden en wat zij zouden willen. Het invullen van de enquête kost niet veel tijd.

5 – Format voor de inventarisatie van het cultuuronderwijs Dit schema kan u helpen om inzicht te krijgen in wat u aan culturele activiteiten doet in de verschillende groepen van uw school en in welke disciplines. Hierdoor heeft u in een oogopslag een overzicht van wat u wel doet, maar ook waar u niet zoveel aan doet op school.

6 – Overzicht van taken cultuuronderwijs ICC, directie en team Deze lijst biedt een overzicht van taken die bij het organiseren van activiteiten op het gebied van cultuuronderwijs horen. Aan de hand van dit overzicht kunt u een taakomschrijving voor de verschillende betrokkenen ontwerpen.

7 – Format voor implementatie schema en planning en evaluatie Dit format kunt u gebruiken om in kaart te brengen welke acties, in welk schooljaar, door wie ondernomen moeten worden om de beleidsdoelstellingen te bereiken.