1 – Activiteitenplan Cultuuronderwijs Deze tool is bedoeld om u te helpen het volledige jaarprogramma voor cultuuronderwijs in kaart te brengen met alle activiteiten, belangrijke data, kosten en samenwerkingspartners. Het is een word-bestand, zodat u het zelf kunt bewerken.

2 – Checklist voor evalueren van het jaarprogramma Deze checklist is bedoeld om u te helpen bij het evalueren van het hele pakket van culturele activiteiten dat de school in een jaar heeft ondernomen.

3 – Checklist voor evalueren met cultuuraanbieders Nadat alle meningen, opmerkingen en suggesties van de interne partijen zijn verzameld, gaat u samen met de kunstenaar of de educatief medewerker van de culturele instelling evalueren. Deze checklist kan u ondersteunen bij het structureren van het gesprek.

4 – Gesprekshandleiding Gemeenschappelijke Taal Deze handleiding helpt scholen en cultuuraanbieders de juiste vragen te stellen in de zes stappen die doorlopen worden tijdens het samenwerken in een cultuureducatief project, zodat door gemeenschappelijke taal de kwaliteit van het project zo hoog mogelijk wordt.

5 – Tool Fondsenwerving voor Cultuuronderwijs Deze toolkit helpt scholen en culturele instellingen bij het nadenken over mogelijke fondsenwerving. Deze toolkit biedt enkele essentiële ‘gereedschappen’ voor fondsenwerving en helpt u met het komen tot een fondsenwervingsplan. Ook vindt u hier een overzicht van de verschillende fondsen. Ieder fonds heeft zijn eigen accenten, speerpunten en doelgroep(en).

6 – Tool Draagvlak voor Cultuuronderwijsbeleid Deze tool geeft u handvatten om draagvlak te krijgen in uw schoolteam voor cultuuronderwijs en het cultuuronderwijsbeleid van de school. Wat moet u wel doen? Wat niet? En op welke manieren kunt u draagvlak creëren?

7 – Tool Brainstormen met jouw schoolteam Bent u op zoek naar nieuwe ideeën voor een project, een les, of naar thema’s voor uw (cultuuronderwijs) programma of voor iets anders? Wilt u voorkomen dat u weer ‘hetzelfde’ als altijd gaat doen? Betrek uw collega’s hierbij en gebruik deze tool om na te denken welke manier van brainstormen het best past bij uw plannen.